Tradiční Novoroční turnaj se uskuteční 1.1.2020 od 14 hod. v naší tělocvičně. Na turnaj jsou zváni všichni členové našeho oddílu a pozvaní přátelé. Po turnaji bude posezení !