Členské příspěvky našeho klubu.

Platbu za 1. pololetí nutno uhradit do 30.9.

Platbu za 2. pololetí nutno uhradit do 31.1.

Platba za pololetí - 2000,- Kč.

Číslo účtu pro zasílání členských příspěvků :

212855246/0600

Jako variabilní symbol uveďte ročník narození a do poznámky celé jméno.