Šerm Karlovy Vary - TJ Lokomotiva

Tělovýc­hovná jednota Lokomotiva Karlovy Vary - šerm je jedním z největších a nejúspěšnějších šermířských klubů v České Republice.

Šerm se vyvinul ze starověkých způsobů boje a z evropského stylu boje pak vznikl dnešní sportovní šerm.  Moderní šerm se vyvinul v románských zemích v 16. až 17. Století. Šerm jako úpolová sportovní disciplína byla kdysi součást vojenského výcviku. Ve sportovním šermu se bojuje fleretem, kordem (bodné zbraně) a šavlí (sečná i bodná zbraň). Všechny disciplíny v současnosti dělají muži i ženy. Registrace zásahů se provádí elektrickým přístrojem. Soutěže se pořádají pro jednotlivce nebo tříčlenná družstva s 1 náhradníkem.