ivan zaci.jpg

V kategorii žáků se sešlo 58 šermířů. Z našich šermířů se umístil nejlépe Ivan Ostalskiy,který obsadil krásné 5.místo. Gratulujeme !!
Tomáš Vaněk se umístil na 19.místě
Denis Beznoska bral místo 40. a David Horský místo 47.
V kategorii žaček startovala Karolína Tvarůžková,která obsadila 22.místo z celkem 40 startujících.
Závodníkům a trenérům děkujeme za reprezentaci oddílu .