ivan.jpg

Nejlépe z našich borců se umístil Ostalskiy Ivan .... bral parádní 6.místo!
23.místo Honza Havelka
30.místo Ota řezanka
31.místo Tomáš Vaněk
Celkem startovalo 62 nejlepších kadetů z ČR.
Kluci v týmové soutěži končí na 7.místě a holky 8.